Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, lämnade in av länsstyrelsen begärda kompletteringar av ansökan i december 2017. Vi hoppas att detta räcker för att ansökan ska bli godkänd och därmed kungjord. Kolmårdsvind kommer att delta i tre seminarier, i Finspång, Norrköping respektive Valdemarsvik i mitten av februari, för att informera om vindkraft och […]

Read More →