Kolmårdsvind

Adress:
Kolmårdsvind ek.för.
Järnmalmsvägen 19
618 31 Kolmården

Organisationsnummer: 769620-1891

Bankgiro: 418-7902

E-mail: info@kolmardsvind.se

Styrelsen 2020

Ordförande: Jan-Olof Johnson tel:  070-531 23 26
Vice ordförande: Alf Gustafsson tel: 070-577 93 20
Sekreterare: Gunnar Sem, tel: 070-267 01 45
Kassör: Lars Sandell, tel: 072-5450 450
Ordinarie ledamot: Tore Wizelius, tel: 070-650 69 83

Suppleanter:  Bengt Bjärkefur, Kjell Eriksson, Henrik Rasmussen och Nils-David Carlsson.

Revisor: Håkan Westerdahl samt revisorssuppleant Curt Andersson.

Valberedning: Nils-Åke Karlsson