Kolmårdsvind

Adress:
Kolmårdsvind ek.för.
Järnmalmsvägen 19
618 31 Kolmården

Organisationsnummer: 769620-1891

Bankgiro: 418-7902

E-mail: info@kolmardsvind.se

Styrelsen m.fl. 2018

Ordförande: Jan-Olof Johnson tel:  070-531 23 26
Vice ordförande: Alf Gustafsson tel: 070-577 93 20
Sekreterare: Gunnar Sem, tel: 070-267 01 45
Kassör: Lars Sandell, tel: 072-5450 450
Ordinarie ledamot: Tore Wizelius, tel: 070-650 69 83

Suppleanter:  Bengt Bjerkefur, Kjell Eriksson, och Mårten Arnberg.

Revisor: Håkan Westerdahl samt revisorssuppleant Johan Gustafsson.

Valberedning: Nils-Åke Karlsson

Kontakta oss

Är du sugen på att veta mer om Kolmårdsvind och våra framtida planer? Vill du veta mer om vad du eller miljön har att vinna på vindkraft? Tveka då inte att kontakta oss.