Allmänt om verksamheten

Föreningen startade 2009  med målsättningen att på lämplig plats, tillsammans med andra intressenter, uppföra vindkraftspark inom Norrköpings kommun. Medlemmar i Kolmårdsvind ska därefter erbjudas möjlighet att köpa andelar för motsvarande sitt elbehov och erhålla ett förmånligt pris för sin elförbrukning.

Syftet är att bidra till att förnybar energi utvecklas och produceras i kommunen.

Vi arbetar även för att småskaliga elproducerade anläggningar installeras i Kolmården med omnejd, för i första hand lokalt behov, exempelvis genom enskilda mindre vindkraftsverk och solceller.

Integritetspolicy

I en undersida till denna sida hittar du även vår integritetspolicy.