Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, lämnade in av länsstyrelsen begärda kompletteringar av ansökan i december 2017. Vi hoppas att detta räcker för att ansökan ska bli godkänd och därmed kungjord.

Kolmårdsvind kommer att delta i tre seminarier, i Finspång, Norrköping respektive Valdemarsvik i mitten av februari, för att informera om vindkraft och förstås också värva nya medlemmar till föreningen. Ju fler som kommer på dessa möten desto bättre. Boka in ett av seminarierna i almanackan när du läst detta brev.

Den miljökonsekvensbeskrivning som lämnades in med ansökan om tillstånd för Vindpark Vikbolandet innehåller alla de utredningar och analyser som normalt ingår och som godkänts vid ansökan av andra projekt. Trots det krävde länsstyrelsen kompletteringar på tolv (!) punkter. Det tog en dryg månad att göra dessa kompletteringar, som lämnades in i början av december. Kompletteringarna innehåller bland annat en arkeologisk utredning, en naturvärdesinventering och en landskapsanalys. Nu väntar vi spänt på om länsstyrelsen ska godkänna dessa kompletteringar så att ansökan kan kungöras, eller kräva ytterligare utredningar. Sedan ska ansökan ut på remiss till diverse myndigheter och organisationer, så handläggningen drar ut på tiden. Någon tidplan vägrar länsstyrelsen av ge oss.

Kolmårdsvind deltar också i ett projekt, Vindkraft Öst, som drivs av Energikontoret i Östergötland. Under februari hålls tre seminarier: Lönsamma energiinvesteringar – så tjänar du pengar på vindkraft, solel och energieffektivisering. De vänder sig till lantbrukare och företagare men också till den intresserade allmänheten. Det är samma seminarium som hålls i tre olika kommuner i Östergötland.

Det första i Finspång onsdagen den 14 februari på hotell de Geer,

det andra i Norrköping måndagen den 19 februari på Scandic Nord och

det tredje i Valdemarsvik onsdagen den 21 februari på Folkets hus.

Seminarierna pågår från 7.45 till 10.30. Första halvtimmen ägnas åt morgonfika. Kolmårdsvind kommer att informera om vindkraft; lönsamhet och praktiska tips. Det är ett gyllene tillfälle att värva nya medlemmar, vilket vi behöver när vår ansökan för Vikbolandet får sitt tillstånd beviljat. Då får vi 10 000 andelar att sälja. Det är alltså bra om så många av er som möjligt kommer till något av dessa tre seminarier.

Projektet Vindkraft Öst avslutas med ett stormöte: Kraftsamling vindkraft: Östergötland – Södermanland –Vindkraftens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, den 11 april, på Pronova konferens, S:t Persgatan 19 i Norrköping. Det pågår hela dagen, från 09.30-15.00 (fika från 08.45 och efter 15:00).

Syftet med stormötet är att samla alla relevanta aktörer inom vindkraft och diskutera de utmaningar och de möjliga lösningar som finns för en möjlig expansion. Även detta datum kan vara bra att skriva in i almanackan redan nu.

Har ni frågor så hör av er till Jan-Olof eller Affe, era ordföringar.

Styrelsen för Kolmårdsvind ek för genom Tore W.

 

Lönsamma energiinvesteringar_Finspång

Lönsamma energiinvesteringar_Norrköping

Lönsamma energiinvesteringar_Valdemarsvik

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.