Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.kolmardsvind.se.

Vår integritetspolicy finns även redovisad i bifogad fil,

KV GDPR 20180512 V1KV GDPR 20180512 V1

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 • I samband med att person anmäler intresse att bli medlem i KV, skall denne godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med nedanstående beskrivning.
  I det fall man ej vill lämna nämnda uppgifter och att KV ej får lagra dem, kan man ej vara medlem i föreningen.
 • Person som anmält sitt intresse att vara medlem i KV får anses ha som syfte att stödja KV´s ändamål med verksamheten och ses därmed ej ha några problem att nödvändiga personuppgifter lagras av KV.
  KV behöver uppgifterna för att kunna informera medlem om KV´s verksamhet, möten och annan information som är av betydelse i enlighet med föreningens syfte beskrivet i föreningens stadgar. Normalt lämnas information till medlem via e-post, Distributionslista används vid dessa utskick, där respektive e-post adress är dold för övriga mottagare. Undantag utskick till styrelsen och övriga speciellt utvalda personer.
 • Vad registrerar vi?: Datum när medlem registrerats. Har betydelse vid turordning för köp av andelar
  Namn; e-postadress, telefonnummer, post/hemadress
  Personnummer: Avsett för att klart identifiera medlem.
  Anmärkning/Kommentar: Ex.vis uppgift om medlem har någon typ av funktion inom föreningen ex. styrelseuppdrag, eventuella speciella arbetsuppgifter,.)
  Betalningsuppgifter av olika slag: Uppgift om, och när medlem betalat medlemsavgift, samt antal år betalning gjorts över tid. Ev. avbrott i betalning. (av vikt för framtida turordning vid köp av andelar)
  Antal andelar: Medlems uppgift om antal köpta/tilldelade andelar. Registreras i andelsregister (aktuellt i samband med att KV får tillstånd uppföra Vindpark och/eller annan verksamhet i enlighet med stadgarna)
  I protokoll och liknande dokumentation kan uppgifter om medlem finnas nämnda. Det ligger i sakens natur att sådan information skall sparas som del av dokumentet

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär

 • I samband med att person anmäler intresse att bli medlem i KV, skall denne godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med nedanstående beskrivning.
  I det fall man ej vill lämna nämnda uppgifter och att KV ej får lagra dem, kan man ej vara medlem i föreningen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Hur länge vi behåller era uppgifter

 • Uppgifter om viss person, sparas så länge man är medlem och därefter så länge det bedöms vara relevant, ex.vis om medlem önskar återinträda som medlem, dock längst till föreningens upplösning.
  Om medlem vill att man stryker dennes personuppgifter skall detta meddelas KV skriftligen.
 • Om du skriver en kommentar på vår webbplats kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi sparar/skickar dina uppgifter

Personuppgifterna finns samlade i medlemsregister och andelsregister i s.k. moln på Internet, vilket endast styrelsens medlemmar har tillgång till genom lösenord
Vid KV´s stämmor registrerar de närvarande sin närvaro. Skulle någon ej vilja uppge sitt namn har KV inget att invända vid sådana tillfällen. (Påverkar dock möjligheten rösta vid stämman). Närvarolistorna arkiveras tillsammans med stämmoprotokoll.
Styrelse- och stämmoprotokoll sparas likaledes i moln, samt förvaras även som underskrivna dokument i pappersformat.

Kommentarer från besökare på webbplatsen kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.