Bifogat finns Kolmårdsvinds Årsredovisning för 2018 med förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. I dokumentet finns även dagordning för Kolmårdsvinds Årsmöte den 12 mars kl 18.30. Platsen för Årsmötet är Matchensalen, Gamla Lasarettsgatan 3 i Norrköping. Välkommenönskar styrelsenmen anmäl gärna ditt deltagande i förväg, se hur du anmäler i nyhetsbrevet för februari

Read More →