Nu är det dags för vår årliga föreningsstämma. Årsmötet sker den 23 april, kl 18.30, på forskningsstationen Kolmårdens Djurpark. Mer information finns i KolmårdsVind Kallelse till Årsmötet. I KOLMÅRDSVIND ÅRS17allt finns även hela årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.  

Read More →