Ansökan om Vindpark Marviken insänd till Miljödomstolen Växjö

Äntligen har alla formaliteter fallit på plats vad gäller underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för Vindpark Marviken. Ansökan har i dagarna sänts in till Miljödomstolen i Växjö. 15 satser böcker innehållande vardera över 700 sidor! Man får nog räkna med ett halvårs handläggningstid från myndigheten innan vi får något svar.
I nedanstående länkar kan du läsa själva ansökan och huvudhandlingen till MKB´n Marviken ansökan  Marviken Bilaga C MKB 

Medan vi väntar, värva gärna fler medlemmar