Nu är det dags för vår årliga föreningsstämma. Årsmötet sker den 23 april, kl 18.30, på forskningsstationen Kolmårdens Djurpark. Mer information finns i KolmårdsVind Kallelse till Årsmötet. I KOLMÅRDSVIND ÅRS17allt finns även hela årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.  

Read More →

Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, lämnade in av länsstyrelsen begärda kompletteringar av ansökan i december 2017. Vi hoppas att detta räcker för att ansökan ska bli godkänd och därmed kungjord. Kolmårdsvind kommer att delta i tre seminarier, i Finspång, Norrköping respektive Valdemarsvik i mitten av februari, för att informera om vindkraft och […]

Read More →

Vindpark Marviken fick inget prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Mycket tråkigt, men det finns andra hopp. Konsortiet Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, kommer att lämna in ansökan om miljötillstånd under mars månad. Projektet är ungefär lika stort som Marviken, och möjligheterna att få tillstånd där är nog lite bättre också. Medlemsbrev […]

Read More →