Vikbolandsvind

Kolmårdsvind har tillsammans med Norrköpings kommun och projekteringsbolaget Wind4shore AB, sökt tillstånd för att projekt med 12 stora vindkraftverk mellan Marviken och Skenäs på Vikbolandet. Projektet inleddes 2014 och ansökan om miljötillstånd, efter mycket omfattande utredningar, lämnades in till länsstyrelsen i mars 2017. Efter ett och halvt års prövning avslogs ansökan i slutet av september 2018 av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, som även den, efter ett och ett halvt års prövning, avslog ansökan i slutet av februari 2020. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, som inte gav något prövningstillstånd. Vi fick alltså inte tillstånd att bygga denna vindpark, som skulle ha gett Norrköpings kommun el för att driva kommunens spårvagnar och till skolor och andra lokaler. Vindparken hade också lett till att koldioxidutsläppen hade minskat med lika mycket som alla personbilar i kommunen släpper ut varje år, i tjugo års tid.

Marviken

Kolmårdsvind sökte tillsammans med Norrköpings kommun och projekteringsbolaget Wind4shore AB, tillstånd för att projekt med 14 stora vindkraftverk på kobbar, öar och uddar vid Marviken på Vikbolandet.  Projektet inleddes 2012 och ansökan om tillstånd lämnades in till miljödomstolen i Växjö i april 2015. Ansökan avslogs, efter drygt ett och ett halvt år, i slutet av november 2016. Domen överklagades men mark- och miljööverdomstolen  gav inte prövningstillstånd. Vi fick alltså inte tillstånd att bygga denna vindpark, som skulle ha gett Norrköpings kommun el för att driva kommunens spårvagnar och till skolor och andra lokaler. Vindparken hade också lett till att koldioxidutsläppen hade minskat med lika mycket som alla personbilar i kommunen släpper ut varje år, i tjugo års tid.