Välkommen till vår digitala årsstämma 2024. via Zoom måndagen den 15 april 2024 kl. 17.00.
(Alla betalande medlemmar erhåller en länk till Zoom-meeting någon/några dagar före stämmostart )

Nedan de huvudpunkter som kommer avhandlas från innehåll i agendan enl. stadgarna vid ordinarie årsstämma:

  • Att godkänna den medsända Årsredovisningen för 2023 inkl. Resultat- o Balansräkning
  • Att godkänna den redovisade Revisionsberättelsen för 2023
  • Att föreningens verksamhet ska vara vilande även under verksamhetsåret 2024
  • Att omvälja sittande styrelse, revisor, valberedning
  • Att hålla avgiften oförändrad för kommande verksamhetsår
  • Övriga ärenden

Dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av mötesordförande

3.      Fastställande av röstlängd

4.      Anmälan av styrelsens val av protokollförare

5.      Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

6.      Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7.      Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om fastställande av balansräkning

10.   Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

11.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12.   Beslut om inträdesavgift och årsavgift samt serviceavgift.

13.   Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

14.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

15.   Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter

16.   Val av revisor och suppleant

17.   Val av andra ombud

18.   Val av valberedning

19.   Ärenden, som styrelsen hänskjutit till stämman

20.   Övriga ärenden

21.   Avslutning

Årsredovisning och medlemsbrev för mars 2024 finns bifogade.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.