Tid: Onsdagen den 31 oktober kl 11.00 Plats: Bygdegården, Bossgårdsvägen 35, Östra Husby Avslaget för Vikboland Vind överklagat Såväl Norrköpings kommun som projektbolaget Wind4shore AB har överklagat beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om att avslå ansökan om tillstånd för att bygga en vindpark på Vikbolandet. Klimatkrisen är här, det är alltmer bråttom att bromsa klimatförändringen. Enligt […]

Read More →

Bifogat finns vår överklagan av miljöprövningsdelegationens beslut att avslå ansökan om miljötillstånd för vindparken Vikboland Vind. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen ska bevilja ansökan. Norrköping kommuns överklagan finns även den bifogad. Miljöprövningsdelegationen (MPD) fastslår att Miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för prövningen och samråden varit tillräckliga. Vidare att Norrköping kommun har tillstyrkt anläggningen. MPD […]

Read More →

En insändare i NT som med stor tydlighet kommenterar Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegations (MPD) anmärkningsvärda avslag om vindkraft på Vikbolandet. Ibland tar mörkret (=MPD) över energin, då är det skönt att få bevis på att vi inte är ensamma att vilja skapa energi och motverka klimatpåverkan!  

Read More →