Välkommen till vår digitala årsstämma 2024. via Zoom måndagen den 15 april 2024 kl. 17.00.(Alla betalande medlemmar erhåller en länk till Zoom-meeting någon/några dagar före stämmostart ) Nedan de huvudpunkter som kommer avhandlas från innehåll i agendan enl. stadgarna vid ordinarie årsstämma: Dagordning 1.      Stämmans öppnande 2.      Val av mötesordförande 3.      Fastställande av röstlängd 4.      Anmälan av styrelsens val […]

Read More →