Vindpark Marviken fick inget prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Mycket tråkigt, men det finns andra hopp. Konsortiet Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, kommer att lämna in ansökan om miljötillstånd under mars månad. Projektet är ungefär lika stort som Marviken, och möjligheterna att få tillstånd där är nog lite bättre också. Medlemsbrev […]

Read More →