Bifogat finns Miljöprövningsdelegationens (MPD) beslut om vår ansökan att bygga vindkraftverk på Vikbolandet. Samma visa som för Marviken! Det finns en framtida risk att en eller flera örnar kan flyga in i vindkraftverken enligt MPD. Vetenskapen har inte samma bedömning, men det är MPD som bestämmer. Mycket märkligt beslut och vindkraftverkens mycket positiva klimatpåverkan spelar […]

Read More →

Nu är det dags för vår årliga föreningsstämma. Årsmötet sker den 23 april, kl 18.30, på forskningsstationen Kolmårdens Djurpark. Mer information finns i KolmårdsVind Kallelse till Årsmötet. I KOLMÅRDSVIND ÅRS17allt finns även hela årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.  

Read More →

Vikboland Vind, där Kolmårdsvind ingår som en part, lämnade in av länsstyrelsen begärda kompletteringar av ansökan i december 2017. Vi hoppas att detta räcker för att ansökan ska bli godkänd och därmed kungjord. Kolmårdsvind kommer att delta i tre seminarier, i Finspång, Norrköping respektive Valdemarsvik i mitten av februari, för att informera om vindkraft och […]

Read More →