Bifogat finns vår överklagan av miljöprövningsdelegationens beslut att avslå ansökan om miljötillstånd för vindparken Vikboland Vind. Vi yrkar att mark- och miljödomstolen ska bevilja ansökan. Norrköping kommuns överklagan finns även den bifogad. Miljöprövningsdelegationen (MPD) fastslår att Miljökonsekvensbeskrivningen kan läggas till grund för prövningen och samråden varit tillräckliga. Vidare att Norrköping kommun har tillstyrkt anläggningen. MPD […]

Read More →

En insändare i NT som med stor tydlighet kommenterar Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegations (MPD) anmärkningsvärda avslag om vindkraft på Vikbolandet. Ibland tar mörkret (=MPD) över energin, då är det skönt att få bevis på att vi inte är ensamma att vilja skapa energi och motverka klimatpåverkan!  

Read More →

Bifogat finns Miljöprövningsdelegationens (MPD) beslut om vår ansökan att bygga vindkraftverk på Vikbolandet. Samma visa som för Marviken! Det finns en framtida risk att en eller flera örnar kan flyga in i vindkraftverken enligt MPD. Vetenskapen har inte samma bedömning, men det är MPD som bestämmer. Mycket märkligt beslut och vindkraftverkens mycket positiva klimatpåverkan spelar […]

Read More →

Nu är det dags för vår årliga föreningsstämma. Årsmötet sker den 23 april, kl 18.30, på forskningsstationen Kolmårdens Djurpark. Mer information finns i KolmårdsVind Kallelse till Årsmötet. I KOLMÅRDSVIND ÅRS17allt finns även hela årsredovisningen, inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.  

Read More →