Bifogat finns Årsredovisning för 2019 inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Dagordning för Årsstämman finns även den inkluderad i bilagan. Årsstämman blir digital i år p.g.a. corona. Vi håller mötet digitalt via mötesforumet Zoom den 22 juni kl 18.30. Medlemmar får en inbjudan till deltagande via länk och med instruktioner för hur uppkoppling går till. […]

Read More →