Kolmårdsvind inbjuder till Årsstämma den 12 mars kl 18,30. Platsen är Matchensalen med adress Gamla Lasarettsgatan 3, Utöver årsmötesförhandlngarna kommer en ¨statusrapport¨att lämnas om vårt projekt, Vikbolandsvind, samt att kommunalrådet Lars Stjernkvist medverkar i ett samtal om ¨varför har vi ingen vindkraft i Norrköpings kommun¨. För vår planering vill vi gärna att du anmäler ditt […]

Read More →

Bifogat finns Kolmårdsvinds Årsredovisning för 2018 med förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. I dokumentet finns även dagordning för Kolmårdsvinds Årsmöte den 12 mars kl 18.30. Platsen för Årsmötet är Matchensalen, Gamla Lasarettsgatan 3 i Norrköping. Välkommenönskar styrelsenmen anmäl gärna ditt deltagande i förväg, se hur du anmäler i nyhetsbrevet för februari

Read More →