Bifogat finns Årsredovisning för 2019 inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Dagordning för Årsstämman finns även den inkluderad i bilagan. Årsstämman blir digital i år p.g.a. corona. Vi håller mötet digitalt via mötesforumet Zoom den 22 juni kl 18.30. Medlemmar får en inbjudan till deltagande via länk och med instruktioner för hur uppkoppling går till. […]

Read More →

Här kommer ett nytt medlemsbrev för mars 2020. Med nyheter om Mark- och miljödomstolens dom avseende Vindpark Vikbolandet samt med information om kommande årsmöte och medlemsavgifter för 2020.

Read More →

Bifogat finns medlemsbrev för oktober 2019. Brevet har skickats ut via epost till alla medlemmar samt finns även här på Kolmårdsvinds webbsida. Läs mer om kommande förhandling i Mark – och miljödomstolen för projekt Vikbolandsvind i medlemsbrevet.

Read More →