Här kommer ett nytt medlemsbrev för mars 2020. Med nyheter om Mark- och miljödomstolens dom avseende Vindpark Vikbolandet samt med information om kommande årsmöte och medlemsavgifter för 2020.

Read More →

Bifogat finns medlemsbrev för oktober 2019. Brevet har skickats ut via epost till alla medlemmar samt finns även här på Kolmårdsvinds webbsida. Läs mer om kommande förhandling i Mark – och miljödomstolen för projekt Vikbolandsvind i medlemsbrevet.

Read More →

Kolmårdsvind inbjuder till Årsstämma den 12 mars kl 18,30. Platsen är Matchensalen med adress Gamla Lasarettsgatan 3, Utöver årsmötesförhandlngarna kommer en ¨statusrapport¨att lämnas om vårt projekt, Vikbolandsvind, samt att kommunalrådet Lars Stjernkvist medverkar i ett samtal om ¨varför har vi ingen vindkraft i Norrköpings kommun¨. För vår planering vill vi gärna att du anmäler ditt […]

Read More →

Bifogat finns Kolmårdsvinds Årsredovisning för 2018 med förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. I dokumentet finns även dagordning för Kolmårdsvinds Årsmöte den 12 mars kl 18.30. Platsen för Årsmötet är Matchensalen, Gamla Lasarettsgatan 3 i Norrköping. Välkommenönskar styrelsenmen anmäl gärna ditt deltagande i förväg, se hur du anmäler i nyhetsbrevet för februari

Read More →