Bifogat finns Miljöprövningsdelegationens (MPD) beslut om vår ansökan att bygga vindkraftverk på Vikbolandet. Samma visa som för Marviken! Det finns en framtida risk att en eller flera örnar kan flyga in i vindkraftverken enligt MPD. Vetenskapen har inte samma bedömning, men det är MPD som bestämmer. Mycket märkligt beslut och vindkraftverkens mycket positiva klimatpåverkan spelar […]

Read More →