Tid: Onsdagen den 31 oktober kl 11.00

Plats: Bygdegården, Bossgårdsvägen 35, Östra Husby

Avslaget för Vikboland Vind överklagat

Såväl Norrköpings kommun som projektbolaget Wind4shore AB har överklagat beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om att avslå ansökan om tillstånd för att bygga en vindpark på Vikbolandet.

Klimatkrisen är här, det är alltmer bråttom att bromsa klimatförändringen. Enligt den senaste FN-rapporten om klimatet från 7 oktober i år krävs för att nå målet om högst 1,5 graders ökning av jordens medeltemperatur ”omfattande och snabba utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.” Vidare slås fast ”att skjuta upp nödvändiga åtgärder innebär att målet om 1,5 grader inte kommer att nås.

Riksdagen införde den 1 januari den nya klimatlagen, just för att påskynda den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna.

Efter ett och ett halvt års prövning beslutade länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att avslå tillståndsansökan för Vikboland Vind. Avslaget motiveras med att havsörnsstammen kan hindras från att öka mer än den redan har gjort. Klimatnyttan ges ingen vikt alls.

Länsstyrelsen anser att det är viktigare att reservera plats för framtida havsörnsbon, än att kommunen ska kunna uppfylla sin energiplan samt bidra till riksdagens beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vindparken på Vikbolandet minskar koldioxidutsläppen med 133 000 ton/år vilket motsvarar årliga utsläppen från de drygt 60 000 personbilarna i Norrköping.

Wind4shore AB överklagar för att motiveringen för avslag baseras på farhågor som saknar vetenskaplig grund, och för att ingen avvägning gjorts mellan risker för havsörn respektive miljönytta i form av minskade utsläpp av klimatgaser. Det finns dessutom inga belägg för att vindkraft påverkar havsörnspopulationen negativt.

Norrköpings kommun vill genomföra den energiplan och den klimatvision som antogs för tio år sedan, men länsstyrelsen hindrar att den genomförs. Länsstyrelsen är det största hindret för att politikerna ska kunna skapa ett miljömässigt hållbart samhälle i Norrköping.

Därför har kommunen överklagat länsstyrelsens avslag för Vikboland Vind.

På pressträffen kommer projektledaren Tore Wizelius, från Wind4shore AB, kommunalrådet Karin Jonsson från Norrköpings kommun, samt representanter för Kolmårdsvind att utveckla detta vidare samt svara på frågor.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.